ORL

OTORINOLARINGOLOIJA

Otorinolaringologija (ORL)  je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti uha, nosa i grla. Po metodama lečenja otorinolaringologija je pretežno hirurška struka. U početku su se otologija ( zajedno s rinologijom) i laringologija razvijale potpuno odvojeno i tek pred kraj prvog svjetskog rata stvorena je jedinstvena struka.

Moderna otorinolaringologija (ORL) proširila se na lečenje susednih organa: paranazalnih sinusa, jednjaka, traheje i bronha. U njenim okvirima razvile su se nove specijalizirane struke: fonijatrija,audiologija i dr.

Sve kategorije možete pogledati na početnoj strani, a zanimljivosti o lekarima i sajtu na društvenim mrežama.

orl, otorinolarngologija, ivana gavric, doktori, moj lekar, zakazi pregled, online zakazivanje pregleda, moj doktor, moj lekar, klinicki cenar Otorinolaringologija (ORL)  je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti uha, nosa i grla. Po metodama lečenja otorinolaringologija je pretežno hirurška struka. U početku su se otologija ( zajedno s rinologijom) i laringologija razvijale potpuno odvojeno i tek pred kraj prvog svjetskog rata stvorena je jedinstvena struka.Moderna otorinolaringologija (ORL) proširila se na lečenje susednih organa: paranazalnih sinusa, jednjaka, traheje i bronha. U njenim okvirima razvile su se nove specijalizirane struke: fonijatrija,audiologija i dr.Sve kategorije možete pogledati na početnoj strani, a zanimljivosti o lekarima i sajtu na društvenim mrežama. orl, otorinolarngologija, ivana gavric, doktori, moj lekar, zakazi pregled, online zakazivanje pregleda, moj doktor, moj lekar, klinicki cenar